top of page

גיל המעבר

ד"ר עמוס בר, מומחה ברפואת גיל המעבר . חבר וועד האיגוד הישראלי לגיל מעבר וממחברי רב המכר (יחד עם גב' טלי רוזין וד"ר גדעון קופרניק) "המדריך הישראלי לבנות 40+".

להלן פרסומים וכתבות בנושא גיל המעבר (מנופאוזה) של ד"ר עמוס בר:

LINKS - קישורים לכתבות ואתרים חשובים בנושא גיל המעבר והטיפול בו:

ד"ר בר על גיל המעבר בתוכנית הרדיו החיים היפים 2017

תוכנית רדיו עם דליה מזור על גיל המעבר

ד"ר בר על גיל המעבר בתוכנית הבריאות רדיו 102 ינואר 2018

bottom of page