top of page

זריקה נגד היריון

לד"ר עמוס בר ידע רב בכל הנוגע לזריקות נגד הריון, ואף כתב חוברות הסבר אודות אופן השימוש בזריקות אלו.
הנך מוזמנת לעיין בחוברת הסבר לשימוש בסיאנה, זריקה למניעת הריון אחת לשלשה חודשים, שכתב ד"ר עמוס בר. לחצי לקריאה

מידע אודות זריקה נגד הריון

זריקה נגד היריון
bottom of page